LỊCH VẠN NIÊN NGÀY 14 THÁNG 04 NĂM 2024

Lịch Dương
Ngày 14 Tháng 04 năm 2024
14


07:51 - Chủ Nhật

Lịch Âm
Ngày 06 Tháng 03 năm 2024
06

Giờ Bính Thìn VN, Ngày Mậu Thân
Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn
Là ngày Kim Qũy Hoàng Đạo, Trực Định
Tiết Khí: Thanh minh (Trời trong sáng) - Kinh độ mặt trời 15°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Hành vi của con người bắt đầu từ ba nguồn chính: khao khát, cảm xúc, và tri thức.

An sao Tử vi và Bình giải
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Dự Đoán Theo Tứ Trụ - Tử Bình
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Bát Tự Hà Lạc
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Vận năm
hướng cửa bếp chết cơ hội thăng tiến mơ thấy nhiều rắn con hóa lộc quá Lời khuyên giấc mơ thấy cá chép hoa tảo mộ thùng tãªn tướng cổ cao đồng thầy sát diếu PHI HÓA ngu Giảm xung hại nhờ cây và mặt nước Phương Vị Đàn hoá tuỏi phật dạy làm người nói Xem năm sinh thÃng giàu phần tot bình Thế lười Sao âm sát ma quỷ Tổ i鎈 Sơn đầu hỏa xem bàn tay cây chơi Tết con rua bùa văn khấn Phật Bà quan âm Giáng gia đình sat vĩ nhân huyen khong ruồi son gia tien cung tử tức