<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập Hướngthầy tướng số khổng Hội Đền Hùng trang suc phong thuy anh ChÒ cách xác định hướng cửa TrÃƒÆ năm thiet Đi cung song ngư và tính cách Nhà đau Xông đất Suong người thân đàn ông dê bàn học 12 bộ vị trên trán Tương sao Tuế phá các sao xấu Đẩu Sơn tuổi con lượng phong thuy phong ngu Nhâm Thân sô pha Ẵm nhà thò thụt Sao Thiên tài mơ thấy ăn treo đồng hồ trong nhà dự báo ト雪 餌 mệnh mộc cung song tử và các nhóm máu Sao PHONG CÁO canh ty sao thai am nham tuat boi dich bói sim vị trí đặt Tỳ Hưu huỳnh hiểu minh Nhàn Thiếu phủ trạng Tu vi