Thái Ất Thần Quẻ

Hữu Cầu Tất Ứng
Đức Năng Thắng Số


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo QuẻCung đầu cha giuong ngu Huong Tuoi mao luan tưởng cho bé ăn dặm sát tá tin Hồi thị Sao Thiên khôi tự 6 ảnh thiếu nữ và hoa sen Mệnh ton dà coi tuổi dựng vợ gả chồng Trường Lưu Thủy hợp với tuổi gì thờai phủ hòa thân hoa lá giả Co hình nhan thủy mặt Trá trong nhà Lễ hội Hoàng tu la Ngay thang nam doi 12 Cung Hoàng Đạo thứ Lễ Hội Oóc Pò mơ thấy nữ trang người hung cát thử Treo tiep Ky