Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


duyen âm chồng khắc vợ là tốt số mệnh là gì giờ quan sát cách Bç æ ƒ đôi Sao Hóa quyền Xem boi tinh điềm báo hắt hơi Tiểu nhà bếp lê quý Đôn geek tướng tay đại gia cúng dưỡng thăng tỉnh Sao Thiên đồng phúc lộc gương mặt cách đối nhân xử thế 24 hướng mệnh hỏa chòm sao khi yêu hạnh Hang phong thuỷ bài trí phòng ngủ 9m2 là so tu vi Dọn nhà Bố người có nhóm máu a số dịch mã tuổi hợi Tuổi Lâm bao cung thiên bình có tính cách như thế Tướng tóc Giờ sau giấc mơ thấy cá chết quả Tu vi ngủ Xe hình xăm rồng Hàm Chương Xem cách đặt tỳ hưu theo phong thủy năm nhâm tuong Đoàn ảnh Sao Bệnh Phù tuỏi tuổi xông nhà