Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên..


Quý vị hãy điền đầy đủ họ tên của quý vị vào khung dưới đây và bấm Tìm Số


Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên v.v... của một đời người. Môn khoa học huyền bí đã phát xuất 600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh và do nhà toán học Pythagorax lập ra. Pythagorax dùng phương trình C2-A2-B2 của hình tam giác (pythagorean theorem) để giải đoán định mệnh nên các nhà siêu hình học Hy Lạp cho là "God geometrizes." Môn siêu hình học này gồm có tất cả 9 số.phòng trung Đường thái dương 15 thay đổi diện mạo song thiên thọ cu cung song tử nhÃ Æ Hội Đền Bảo Hà tại Lào Cai Dat ten Nhàn cao bán 5 điều Lan quy nhan tháng Giêng nhan y nghia guong QuẠtai la so Phong thuỷ âm trạch kiểu tháng sinh cung dần chuyen Cấn nắm phúc lộc mẹ Cung Cự Giải nhóm máu B thi thân cư Phúc đức hóa giải trùng tang Điên đầu người Việt Tuoi ghen thân mệnh 12 cung hoang dao canh tri sao hóa lộc vượng cach 24 tiet khi