• Hành: Thủy Loại: Thiện Tinh Đặc Tính: Khoan hòa, nhân hậu, đoan chính, phúc thiện, giải được tai nạn hung nguy Phụ tinh. Sao thứ 8 ...
  • long đức (Thủy) Nguyệt Đức (Hỏa) Phúc đức (Thổ) thiên đức (Hỏa) *** Bốn sao này gọi là Tứ Đức, vừa có gi...
  • Sao Long Đức có thể giải trừ được những bệnh tật nhỏ và tai họa nhỏ, mang lại một số may mắn, hỷ sự. Do đó, sao này giống như các sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần, Thiên Quan, Thiên Phúc, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Quang Quý, Tả Hữu, Sinh, Vượng.

Sao TUẦN diếu hóa ĐIÊM BAO cach nhà nguyễn mơ thấy con diều Sao PHÁ QUÂN tùy trong tụng kinh niệm Phật trang thiên y chòm sao kim ngưu dựng cây nêu Sao điếu khách Nghề năng lực Nhân tướng Thiên Khốc xem ngay tràng La so sao hóa lộc hãm địa công sở Cụ Thiên Lương phương đông Hội Hà Thạch Sao Tử phù sao kình dương thứ ba của bạn mo con giáp may mắn rau má sen tính di cách đặt két hoc càn tinh yeu sao hóa kỵ sát phu cung tật ách luận tướng tuong chử Ä Ã nguy gái ế tử vi tháng 6 sao long đức