• Tả Phụ là Bắc Đẩu Tinh Dương Thổ đới Kim Hữu Bật là Nam Đẩu Tinh Âm Thổ (AB) hoặc Bắc Đẩu Tinh Dương Thủy đới Thổ (Thái Thứ Lang, Nguyễn Mạnh Bảo). Theo thiển ý thì là Bắc Đẩu Tinh Dương Thủy đới Thổ.
  • Sao Tả Phù tại Mệnh là người có tài năng, mưu trí, hay cứu giúp người khác, có nhiều sáng kiến, đảm đang, có nhiều vây cánh, bè bạn giúp đỡ, không ở nơi quê quán.
  • Một bài viết sưu tầm về hai sao Tả Phụ và Hữu Bật. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.
  • Hành: Thổ Loại: Phù Tinh Hoặc Hộ Tinh Đặc Tính: Cứu giúp người khác, có tài, nhân hậu Tên gọi tắt thường gặp: Tả Phụ tinh. Một trong...
  • Người sao Thất sát độc tọa nhập miếu cung Thìn, Tuất thường có kỹ năng chuyên môn, hoặc tu dưỡng văn nghệ đặc biệt ở cung Thìn thì càng có cá tính độc lập và những kiến giải riêng
  • Sao Tả Phù tại Mệnh là người có tài năng, mưu trí, hay cứu giúp người khác, có nhiều sáng kiến, đảm đang, có nhiều vây cánh, bè bạn giúp đỡ, không ở nơi quê quán, hoặc sớm xa cách một trong hai thân.

Cách yêu của 12 chòm sao nữ phong thủy trong Rằm tháng Giêng song tử ý nghĩa mâm ngũ quả Xem hướng nhà Đạt ten con theo ngu hanh vật phẩm phong thủy bằng gỗ tu vi Hóa giải sao xấu và hạn thiệt thòi Thanh Long Bạch Hổ tên Tử bi GIAI MONG người có lỗ tai nhỏ thảm sao địa kiếp người nổi tiếng ất mão 1975 hợp hướng nào song tử bò cạp Đông Chí tướng người có tai nhỏ quý giá Sao Thiên Riêu bộ vị sơn căn cao tranh bình rượu và ly rượu Hội Đền Hùng gia đình tướng trần độ đàn bà tay có lông thì sao cong phòng ngủ cho người già bọ cạp song ngư phụ nữ miệng rộng cung sư tử và cung sư tử có hợp nhau vận mệnh người tuổi Bính Thìn van tay tủ giúp xem tử vi Hình vẽ trái tim tiết lộ quan le cung gio ảnh cá chép ky hoi thờ ai trang trí phòng ăn xem tướng số che đường vân cổ tay phụ nữ mắn đẻ Đoan Sao Tả Phù