Thông Báo Chuyên Mục Mới!

Kính thưa Qúy Vị,
Chương trình Mai Hoa Dịch Số mới đã được chúng tôi phát hành. Mai Hoa Dịch số (chữ Hán: 梅花易數) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành, bát quái kết hợp thuyết vận khí, bát quái kết hợp ngũ hành… bằng cách lập quẻ chính, hào động và quẻ biền; căn cứ vào sự vật, hiện tượng quan sát hay nghe được, đo đếm được hoặc giờ, ngày, tháng, năm xảy ra sự việc mà đoán quẻ.

Chương trình này rất hay và linh nghiệm, quý vị có thể dùng vật để đoán quẻ. Như các cụ ngày xưa nhìn đôi chim là có thể đoán ra quẻ, rất hay. Cũng như mọi lần, qúy vị hãy cố gắng chia sẽ trang Xemtuong.net lên Facebook để nhiều người biết và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển nhiều ứng đụng hay để phục vụ quý vị.

Trân Trọng!
XemTuong.net

Hội Đình Phường Bông tại Nam Định Đức Phật Thích Ca chọn họ tên tu vi Phủ Tướng triều viên cung nô bộc Nhật Nguyệt Hội Nghinh Ông Tử Vi Sao Tướng quân Tu Hội Thủy Tổ Quan Họ Đại Đức Sơn Nhân Giải đoán tảo mộ tên Kiếp xem ngày tốt xấu XÁ LỢI PHẤT kinh dịch Sao Thiên thọ đan Đá Hội Đình An Phú tại hà nội Sao Thai Tùng Bách Mộc hợp với màu gì ý nghĩa sao Xem tướng Lý Số thiên phủ Hội Làng Bột Thượng Sao Hoá lộc luan Vận Mệnh Phong Thủy Mục sao thai Ý nghĩa sao Hoa Cái Luận về sao Thiên Phủ giao bài học âm hỏa tuong so Hồi đồng hồ Lễ hội quẻ hôn nhân Học Vòng Thiên Thương

Xem Tuổi Xem Ngày Xem Tướng Xem Tử Vi Xem Tứ Trụ Con Yêu Xem Bói Gieo quẻ - Xin Xâm Phong Thủy